LA COMISSIÓ EUROPEA APOSTA PER UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

La Comissió Europa ha presentat recentment la seva Estratègia Digital per a Europa, amb la qual aspira a aconseguir una transformació digital plena que es faci notar en la vida dels ciutadans.

Aquesta estratègia ha cobrat especial rellevància amb la pandèmia global del COVID-19, que ha exigit un esforç sense parangó pel que fa a l’adaptació digital de les administracions públiques i el sector privat al llarg de tota la Unió Europea.

El projecte se centra en tres actuacions principals:

  • Dotar a les empreses dels mitjans per poder crear i desenvolupar intel·ligència artificial.
  • Estratègia europea de dades, amb la creació d’un mercat únic de dades que permeti que aquests flueixin lliurement per la UE i entre sectors.
  • Estratègia industrial europea, per utilitzar les transformacions digitals per capacitar la indústria i a el teixit empresarial.

Amb aquesta estratègia es pretén aconseguir tot un seguit d’objectius:

  • Dotar-nos d’unes normes de protecció de dades més estrictes, perquè la ciutadania pugui exercir un major control sobre les seves pròpies dades personals i les empreses gaudeixin d’unes condicions de competència equitatives.
  • Trencar les barreres per al comerç online, de manera que la ciutadania tingui accés ple als béns i serveis oferts a la xarxa.
  • Elaborar normes que s’ajustin al ritme de la tecnologia i donin suport al desenvolupament tecnològic.
  • Maximitzar el potencial de creixement del sector digital europeu i estendre els seus beneficis al total de la ciutadania.
  • Fer de la Unió Europea un model de societat capacitada per les dades.

Aquesta estratègia va ser presentada durant el mes de març per la Comissió, i s’estableix una ambiciós full de ruta emmarcat dins del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).

Es pretén que en els pròxims mesos el Parlament Europeu i el Consell prenguin les decisions legislatives i reglamentàries corresponents per al desenvolupament de les mesures d’aquesta Estratègia.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

Els comentaris estan tancats.