INVERSIÓ HISTÒRICA DE 614,67 MILIONS DE NEXT GENERATION PER A LA SOSTENIBILITAT DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES ESPANYOLES

El passat 23 de novembre el Consell de Ministres, ha distribuït entre les Comunitats Autònomes 614,67 milions d’euros que es destinaran a donar suport a la transformació del turisme a les ciutats espanyoles, potenciant destins més innovadors, competitius i més resilients.

El repartiment d’aquesta primera convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat s’ha fet en funció d’uns criteris objectius inclosos en l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins, que tenen en compte variables econòmiques (percentatge de PIB turístic respecte de PIB autonòmic i caiguda en l’afiliació de treballadors del sector turístic entre desembre de 2019 i desembre de 2020); territorials (percentatge de superfície de la Comunitat Autònoma respecte de la superfície nacional i densitat de població) i turístiques (nombre de turistes internacionals rebuts en 2019 i despesa d’aquests turistes, segons les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística).

Aquests 615 milions d’euros són part del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, en el qual s’invertiran en els pròxims tres anys un total de 1.858 milions d’euros. Es tracta de la inversió més important inclosa en el component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol i que està dotat amb 3.400 milions d’euros per a inversions directes i específiques dirigides a aquest sector estratègic de l’economia espanyola.

Aquestes ajudes estaran dirigides als destins i a les empreses del territori, per a donar suport a una transformació que aposti per la innovació turística, la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, fent front als reptes del canvi climàtica, la sobre-demanda turística, i les crisis sanitàries o de seguretat.

S’espera que aquests fons contribueixin a l’arribada de turistes durant tot l’any en diversificar l’oferta de destins, la qual cosa generarà oportunitats d’ocupació i activitat en tot el territori.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/convocatoria-extraordinaria-planes-sostenibilidad.aspx