DIAGNOSI ORGANITZATIVA ALS SERVEIS SOCIALS DE SANT POL DE MAR

El darrer mes de novembre, l’equip de gestió pública de Daleph ha iniciat un projecte de diagnosi organitzativa dels serveis socials de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en el marc del Catàleg de recursos d’Acció Social de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte, seguint les línies d’actuació de la Diputació, és enfortir els serveis socials de Sant Pol de Mar i situar-los en el centre de l’acció del govern, per tal d’avançar en la consolidació del sistema de serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar, especialment en un escenari econòmic com l’actual marcat per la crisis de la COVID-19.

L’abast del projecte consisteix en la realització d’una anàlisi organitzativa del servei amb la premissa d’identificar oportunitats de millora i plantejar conjuntament amb l’equip de professionals propostes per avançar cap a un sistema més eficient i de més qualitat, facilitant el canvi i la millora contínua en l’organització.

Les sessions de treball realitzades durant els mesos de gener i febrer s’han desenvolupat combinant accions de treball individual i grupal, i realitzades en format telemàtic i presencial, afavorint una comunicació dinàmica i propera amb les professionals de serveis socials i la Diputació de Barcelona per trobar les millors solucions als aspectes organitzatius que s’han d’afrontar per oferir un millor servei a la ciutadania.