DALEPH VISITA L’ESPAI MATARÓ CONNECTA

Divendres passat vam visitar de la mà dels seus responsables l’Espai Mataró Connecta. L’equipament, situat a la plaça de la Muralla, va obrir les seves portes el mes de maig, i suposa la implantació d’un model innovador de relació de l’Ajuntament amb la ciutadania.

La configuració d’aquest nou model de relació, juntament amb un disseny de l’espai acollidor, atractiu i diàfan, contribueixen a la millora de l’atenció i apropament de l’administració a la ciutadania. En aquest sentit, l’activitat de l’equipament s’estructura en tres eixos estratègics: l’assistència ciutadana, la participació i dinamització sociocultural i el laboratori d’innovació i creativitat.

La zona d’assistència ciutadana consta d’un primer espai de benvinguda i acollida, on personal d’atenció rep la ciutadania, l’orienta, tot oferint informació i assignant torn d’atenció. Hi ha també 3 punts d’autoservei amb màquines que permeten el pagament de taxes i l’obtenció de documents impresos; 11 punts d’atenció presencial amb cita prèvia i un d’atenció especialitzada; i el denominat punt 0 per a gestions ràpides no disponibles als punts d’autoservei i pels quals no és necessari obtenir cita prèvia.

A banda de la zona d’atenció i tramitació, l’equipament compta amb l’Espai CO-, dissenyat per a facilitar el desenvolupament d’activitats del propi Ajuntament, de la ciutadania, de les entitats i empreses de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar la participació, col·laboració i cooperació entre l’administració i la ciutadania.

Per últim, l’espai LAB d’innovació i creativitat, orientat també al foment de la innovació pública dels productes, serveis, processos o formes d’organització de l’Ajuntament, i que té com a objectiu acollir activitats que fomentin la col·laboració i la transversalitat, tot promovent un rol més actiu de la ciutadania en el disseny de les polítiques públiques.

Experiències com la de Mataró, on aspectes com la participació, la simplificació en les relacions, la comunicació i l’acompanyament són puntals i contribueixen de manera decidida a construir un nou paradigma de relació amb la ciutadania, que s’adapta i respon a les necessitats i reptes de la societat actual.