DALEPH REALITZA UN SEMINARI PER PRESENTAR EL MANUAL OPERATIU I DE PROCESSOS PER A L’IMPULS D’OFICINES DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Els dies 14 i 21 de febrer la Diputació de Barcelona, amb el suport de Daleph, va celebrar dues sessions de treball en el marc d’un Seminari per presentar el Manual de operatiu i de processos per a l’impuls d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials (OGPS) elaborat per la pròpia Diputació de Barcelona.

El Seminari, celebrat al Pati Manning i a l’espai Bonnemaison, és una activitat derivada de la posada en marxa del projecte transformador “Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals de garantia d’ingressos” liderat per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, i té per objectiu iniciar un procés d’assessorament per part de la Diputació a aquells ens locals que tenen la voluntat d’impulsar una OGPS.

Les sessions han comptat amb l’assistència d’una vintena de persones de diferents entitats. Durant les sessions, reflex del manual elaborat, es va presentar un model operatiu i mapa de processos d’una OGPS entesa com a una oficina d’atenció a la ciutadania amb especialització en l’àmbit social.