DALEPH PARTICIPA A LES JORNADES EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC A NOU BARRIS

Daleph va participar el 3 de desembre a les Jornades “El desenvolupament econòmic a nou Barris: reptes i oportunitats”, organitzades pel districte de Nou Barris amb la col·laboració de Barcelona Activa.

Montserrat Parramon, sòcia directora d’Ocupació i Igualtat de Daleph va participar a la taula rodona sobre Les polítiques d’ocupació en el moment actual. Els temes tractats vam girar entorn els canvis en el mercat de treball arrel de la pandèmia i la manera com les entitats i empreses s’hi han hagut d’adaptar, i sobre les estratègies de cooperació entre els diferents actors per millorar la inserció laboral dels grups de persones més vulnerables.

En relació a la primera qüestió, la representant de Daleph va posar de relleu la importància de la digitalització, que ha permès prestar serveis ocupacionals en els pitjors moments de la pandèmia. Va remarcar que, en molts casos, les dificultats d’accés als serveis telemàtics no es deuen tant a la manca de competències digitals de les persones vulnerables com a la d’equips i connectivitat, i per això va concloure que l’escletxa digital no es pot reduir només mitjançant accions per promoure l’autonomia digital sinó dotant de recursos a les persones vulnerables per no deixar-les fora de l’entorn digital.

Pel que fa a les estratègies de cooperació, Montserrat Parramon va posar de manifest la necessitat que els diferents actors treballin des d’una major corresponsabilitat per optimitzar els resultats de les actuacions i per aprofitar les oportunitats d’algunes vies de finançament destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia com Next Generation UE.