DALEPH CONTINUA AMB L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA XARXA TENERIFE VIOLETA I ORGANITZA UN NOU FÒRUM

Daleph ha organitzat i dinamitzat un nou Fòrum de la Xarxa Insular per a la Igualtat de Gènere Tenerife Violeta en el marc de l’assistència tècnica a aquesta Xarxa. Aquesta assistència es va reprendre a partir del mes de setembre mitjançant un nou contracte amb el Cabildo de Tenerife que es prolongarà fins al setembre de 2024 amb la possibilitat d’estendre-la fins a 2026.

En el marc d’aquesta assistència tècnica, Daleph duu a terme diferents tipus de tasques: suport a les entitats, promoció del treball col·laboratiu, organització de fòrums temàtics i de dues trobades anuals, planificació anual de projectes de la Xarxa, informes trimestrals d’execució, avaluacions anuals, identificació de bones pràctiques i difusió d’informació rellevant entre la Xarxa i sobre la Xarxa.

En el marc d’aquestes activitats, aquest mes de novembre s’ha organitzat i dinamitzat un fòrum telemàtic que va constar de dues parts. La primera va tenir caràcter formatiu, va estar adreçada principalment a les persones representants de les noves entitats que s’han incorporat a la Xarxa i va versar sobre “El paper de la persona agent clau i com es construeix un projecte de treball col·laboratiu”. La segona part es va centrar en la difusió i intercanvi de projectes d’èxit. Es van presentar dos projectes, l’Escola de Formació per a l’Autocura i el Bontracte de l’Associació Ser Comunidades Saludables i Buen trato que posa l’accent en la necessitat de donar forma narrativa a les pròpies experiències vitals, i el projecte Siemprevivas, que a través de un treball de recerca, identifica espais de benestar, malestar o controvertits a través de les qualitats urbanes de l’urbanisme feminista. Es tracta d´un projecte desenvolupat per l´Associació para la Participación e Integración Social, Factoria Social.

Al Fòrum van participar 64 persones representants de 44 entitats de les 93 que formen la Xarxa i va comptar amb la participació de la Consellera Delegada d’Igualtat i Violència de gènere, Priscila de León.