DALEPH AVALUA EL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Des de l’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph s’ha portat a terme l’avaluació del Programa Treball als Barris de forma conjunta amb KSNET. Aquest Programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) es va posar en marxa l’any 2007 i té per objectiu proporcionar recursos addicionals en matèria d’ocupació a territoris que es troben en situació de desavantatge respecte al conjunt de Catalunya. Per fer-ho disposa d’una Cartera de Serveis on els ens municipals poden triar entre una sèrie d’accions i programes de suport integral a la cerca de feina, capacitació i contractació.

 

L’avaluació s’ha centrat en estudiar la implementació que s’ha fet de la política així com en els seus principals resultats. A través de l’anàlisi de fonts documentals, treball de camp de caire qualitatiu i l’anàlisi de les dades de registres administratius del propi SOC s’ha pogut establir en quin estat es troba el desplegament de la política, s’han detectat possibles mancances i efectes inesperats i, en conseqüència, s’han fet una sèrie de recomanacions.

 

Des de Daleph celebrem l’aposta per l’avaluació de polítiques per part de l’administració i estem encantats de poder contribuir a la millora de les polítiques públiques a través del seu anàlisi metòdic i rigorós.