DALEPH ASSISTEIX AL CONGRÉS DE COMPLIMENT NORMATIU I INTEGRITAT EN ENTITATS PÚBLIQUES

El dijous 23 de març i divendres 24 de març l’Oficina Antifrau de Catalunya va celebrar el ‘Congrés de Compliment normatiu i integritat en entitats públiques’ en què es presentava l’Informe del projecte sobre Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya.

Al llarg de la jornada, experts acadèmics i gestors de les entitats han exposat els principals resultats de l’Informe, les recomanacions que s’hi recullen i múltiples reflexions al voltant de la gestió de la integritat i el compliment normatiu a les entitats públiques.

En línies generals, les persones expertes van coincidir en la conveniència d’un tractament conjunt del compliment normatiu i la integritat a les administracions, i en la importància d’aplicar un enfocament preventiu i de foment de l’ètica pública, que porta temps i cal anar reforçant amb formacions i promovent el debat intern en el sí de les organitzacions.

Al llarg del congrés, es va fer referència també a les diverses novetats legislatives que estan obligant al sector públic a implantar diferents instruments i sistemes (llei de transparència, ordre de gestió dels next generation, llei de persones alertadores, etc.) i les dificultats de gestió que està comportant vinculades a certa manca d’especialitat en aquests àmbits i, també, a la manca de mitjans.

A més, es varen presentar diversos casos de desplegament de sistemes d’integritat de les entitats que han format part de l’estudi que han contribuït a identificar bones pràctiques i les diferents aproximacions i experiències que han anat desenvolupant.

Amb tot, l’informe inclou una cinquantena de recomanacions que són de gran valor pels passos que hauran d’anar donant les administracions a curt termini en el desplegament de sistemes d’integritat.

En la setmana del Govern Obert, doncs, es va tornar a evidenciar que la integritat pública constitueix un element central de la bona gestió pública i que el sector públic haurà de continuar desplegant polítiques i sistemes d’integritat.

Des de Daleph, estem acompanyant a les administracions en els processos de reflexió i creació de sistemes d’integritat i la seva operativa d’implantació. Per altra banda, hem col·laborat al projecte de Guia de plans d’integritat impulsat per l’ACM, que va ser publicada el 2021.

Més informació a https://www.planantifraude.com.es/ca/