DALEPH APLICA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL PLA DE REFORMA URBANA DE CALP

L’Ajuntament de Calp va encarregar a Daleph l’elaboració d’un estudi per aplicar la perspectiva de gènere al Pla de reforma interior d’una part del nucli històric (carrers Llibertat, De Fora, Petit, Font y Avinguda del Nord), amb la finalitat d’identificar el comportament i les expectatives diferents de les dones i els homes a l’espai públic.

Aquest estudi ha donat compliment als requisits legals previstos per la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), de la Comunitat Valenciana, que fixa que els plans de reforma interior han d’annexar un estudi que avali la viabilitat del projecte des de la perspectiva de gènere, per assegurar que respon a les necessitats de dones i homes.

Per a la seva elaboració, Daleph va seguir diferents estratègies metodològiques (recompte i control d’aforaments, enquestes i entrevistes a peu de carrer, enquestes online, observació de l’espai públic…,) que van posar de manifest l’existència de diferències entre dones i homes en:

  • Ús de l’espai públic: Les persones que transiten a peu són majoritàriament dones.
  • Motius de desplaçament: Dues terceres parts de les persones que fan la compra i que acompanyen les nenes i els nens al col·legi són dones, mentre que les persones que es desplacen per anar a la feina són, en més d’un 60%, homes.
  • Horari d’ús dels locals comercials: Els homes fan ús majoritari dels bars i restaurants a partir de les 20h; en canvi, a mig matí, els bars són més freqüentats per les dones.
  • Ús del transport privat: Dues terceres parts de les persones conductores són homes, mentre que prop del 60% de les acompanyants són dones.
  • Percepció de seguretat/inseguretat: A tots els carrers i en totes les franges horàries, la percepció d’inseguretat de les dones és més gran.
  • Valoració de l’espai públic: Les dones són més crítiques i valoren pitjor l’espai públic i sol·liciten més espais de vianants i més lluminositat.