AUDITORIES RETRIBUTIVES I PLANS D’IGUALTAT

El 14 d’abril entra en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Aquest RD es basa en dos principis:

  • Transparència retributiva.
  • Obligació d’igual retribució per treball d’igual valor.

La transparència retributiva persegueix la identificació de discriminacions derivades de la percepció d’una retribució inferior quan es realitza un treball d’igual valor. S’entén per treball d’igual valor el que és equivalent a un altre per la naturalesa de les funcions o activitats a desenvolupar; per les condicions educatives, professionals o de formació que es requereixen; pel desenvolupament que s’exigeix ​​o per les condicions laborals en que s’han de dur a terme les funcions i activitats encomanades, entre aquestes, penositat, reiteració, destresa, polivalència, aïllament, responsabilitat, habilitats socials, habilitats de cura o capacitat organitzativa.

La transparència retributiva s’ha d’aplicar a través de diferents instruments, entre els quals, les auditories retributives, que formen part dels plans d’igualtat.

Mitjançant l’auditoria retributiva es comprova si el sistema retributiu compleix amb el principi d’igualtat entre dones i homes. Per això es dur a terme un diagnòstic de la situació retributiva i un pla d’actuació orientat a la correcció de les eventuals desigualtats identificades.

Fins el 7 de març de 2021 disposen de temps les empreses d’entre 151 i 250 persones per a realitzar les auditories retributives, fins el 7 de març de 2022, les que tenen una plantilla d’entre 101 i 150 persones,  i a partir del 7 de març de 2022 les de més de 50 treballadores i treballadors.

25 anys treballant per la igualtat. Coneix els nostres serveis en igualtat:

https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/

Els comentaris estan tancats.