METODOLOGIA DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Epassat 13 de febrer vam impartir des de l’Àrea de Gestió Pública una sessió de formació sobre metodologia de valoració de llocs de treball a l’Ajuntament de Castelldefels. La formació, dirigida a caps de Secció, s’emmarca en el projecte d’Estudi de revisió i valoració de llocs de treball, iniciat el passat mes de novembre. 

El projecte d’Estudi de revisió i valoració de llocs de treball té com a objectius principals adequar la definició i disseny dels llocs de treball de l’Ajuntament a les necessitats de l’organització i dur a terme una valoració de llocs de treball, tot plantejant les modificacions necessàries a la Relació de Llocs de Treball. 

Durant el projecte es realitzaran un total de 6 sessions formatives, de diferent contingut i destinataris, que tenen com a objectiu principal posar a l’abast de l’Ajuntament els coneixements tècnics necessaris per escometre futures actualitzacions de la Relació de Llocs de Treball amb total autonomia. 

En projectes com aquest, on la implicació dels treballadors i treballadores és essencial, la formació, junt amb la comunicació, juga un paper fonamental per garantir una adequada gestió del canvi i generar un clima de transparència. 

 

@AjCastelldefels