L’ESTRATÈGIA DE DIGITALITZACIÓ D’ESPANYA I L’ÚS DELS FONS NEXT GENERATION

Ahir, dijous 8 d’abril, la revista de Foment del Treball Nacional va publicar un article elaborat per Roca Junyent i Daleph sobre l’ús dels fons Next Generation per finançar la transformació digital dels teixits econòmic i social a Espanya. La lectura analitza l’Agenda Espanya Digital 2025 i aborda les principals mesures susceptibles de  tenir un impacte més directe en l’àmbit de l’empresa i, especialment a les PIME, les quals són:

  • Connectivitat Digital.
  • Ciberseguretat.
  • Competències Digitals.
  • Transformació Digital del Sector Públic.
  • Transformació Digital de l’Empresa i Emprenedoria Digital.
  • Projectes Tractors de Digitalització Sectorial.

L’article també examina els principals plans associats a l’Agenda Espanya Digital 2025: el Pla d’Impuls a la Digitalització de PIMES 2021-2025, el Pla Nacional de Competències Digitals i el  Pla Digital de les Administracions Públiques 2021-2025. Aquests tres documents mostraran el full de ruta de totes aquelles entitats interessades en l’obtenció dels fons per finançar projectes vinculats a la digitalització. Podeu accedir a l’article complert a:

https://larevista.foment.com/2021/04/08/lestrategia-de-digitalitzacio-despanya-i-lus-dels-fons-next-generation/