LA COMISSIÓ EUROPEA PRESENTA L’ESTRATÈGIA “DE LA GRANJA A LA TAULA” (FARM TO FORK STRATEGY)

Es tracta d’una estratègia que facilitarà la transició a un sistema alimentari sostenible a la Unió Europea que protegeixi la seguretat dels aliments i garanteixi l’accés a dietes sanes amb origen en un planeta sa.

L’estratègia proposa accions i compromisos ambiciosos per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a Europa i al món, i convertir els nostres sistemes alimentaris en normes per al món en pro de la sostenibilitat competitiva i la protecció de la salut humana i planetària. També, dona prioritat a la ciutadania en el seu compromís d’augmentar la protecció de la terra i el mar i regenerar els ecosistemes degradats i fer que la UE lideri l’escena internacional en la creació d’una cadena alimentària sostenible.

Amb ella es pretén reduir la petjada ambiental i climàtica del sistema alimentari de la UE i reforçar la seva resiliència, protegint la salut dels ciutadans i garantint els mitjans de subsistència dels agents econòmics.

Entre els objectius concrets que estableix l’estratègia per transformar el sistema alimentari de la UE, es troben els següents:

  • Reduir un 50% l’ús i el risc de plaguicides.
  • Reduir com a mínim un 20% l’ús de fertilitzants.
  • Reduir un 50% les vendes dels antimicrobians utilitzats en la ramaderia i l’aqüicultura.
  • Assolir un 25% de terres agrícoles dedicades a l’agricultura ecològica.
  • Reduir en un 50% el malbaratament d’aliments en 2030.

També proposa mesures ambicioses per vetllar perquè lo saludable sigui també el més senzill per als ciutadans de la UE, amb una millora de l’etiquetatge per satisfer millor les necessitats d’informació dels consumidors sobre els aliments saludables i sostenibles.

Aquesta estratègia s’emmarca en el Pacte Verd Europeu (European Green Deal), presentat per la Comissió l’11 de desembre de 2019, que estableix una ambiciosa full de ruta cap a una economia circular climàticament neutra, en la qual el creixement econòmic estigui dissociat de l’ús dels recursos.

En els propers mesos, correspondrà a el Parlament Europeu i al Consell aprovar aquesta estratègia i els seus compromisos.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en