INICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA I ASSESSORAMENT AL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Les àrees de contractació de les administracions públiques s’han vist fortament tensionades en els últims anys, en primer lloc, pels requisits d’adaptació de processos, protocols, criteris, etc., a la Llei de Contractes del Sector Públic de 2017; i en segon lloc, per la gestió extraordinària associada a la suspensió de terminis administratius en el context de la pandèmia de COVID-19.

Daleph ha començat a prestar un servei de consultoria i assessorament al Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament de Mataró. El projecte analitzarà aspectes com la configuració de la prestació del servei a l’ajuntament i l’assignació de funcions entre les unitats que participen en els processos de contractació pública, l’estructura organitzativa per a aquesta prestació, la direcció i organització de l’equip de contractació, els mètodes i eines de treball, els sistemes d’informació disponibles, l’acompanyament a les àrees finalistes, i els sistemes de planificació i gestió, entre d’altres, i identificarà oportunitats de millora en cadascuna d’elles.

Els comentaris estan tancats.