FUTUR LABORAL: ALGUNES COSES QUE SABEM…

El passat dissabte 9 de maig Càritas de Barcelona va publicar “Futur laboral: algunes coses que sabem”, un article de Gregori Cascante, CEO de Daleph i Ingeus.

A través d’aquest títol analitza l’impacte que el COVID-19 ha tingut en l’economia nacional i el mercat laboral, el qual es preveu que tardi en recuperar-se. El PIB espanyol ha caigut més d’un 5% en el primer trimestre de 2020, i la pandèmia ha afectat àmbits com el comerç, el turisme, la restauració i la construcció, sectors tots ells molt presentes en la nostre economia.

També identifica aquells col·lectius més afectats i compara la situació d’Espanya envers la resta de països per tal de buscar propostes que facilitin la sortida de la crisis sanitària i econòmica. En aquest sentit, advoca per l´ús de la despesa pública com a instrument per mantenir els ingressos de la ciutadania, especialment d’aquelles famílies més desafavorides.

Podeu consultar l’article a:

https://blog.caritas.barcelona/formacio-i-insercio-laboral/futur-laboral-algunes-coses-que-sabem/