DALEPH, UN ANY MÉS, PARTICIPA EN ELS CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Daleph, un any més, participa en la recollida i anàlisi de dades dels Cercles de Comparació Intermunicipal, en aquest cas, de Consum, Seguretat Alimentària i Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. Els Cercles de Comparació Intermunicipals es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a aconseguir els objectius següents:

  • Mesurar, comparar i avaluar els resultats, a través d’uns indicadors comuns consensuats.
  • Formar un grup de treball per intercanviar experiències.
  • Impulsar la millora dels serveis

Els Cercles de Comparació Intermunicipals van dirigits als diferents responsables del servei municipal objecte d’anàlisi, que desenvolupen la seva tasca diària en ajuntaments majors de 10.000 habitants. Actualment, el 95% dels municipis de més de 10.000 habitants de la província de Barcelona participen en almenys un Cercle (77 municipis, sobre un total de 81).

Els comentaris estan tancats.