DALEPH PARTICIPA EN UNA JORNADA SOBRE OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT PEL SECTOR DEL VIDEOJOC

Daleph ha participat en una jornada sobre oportunitats de finançament pel sector del videojoc, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). La jornada ha tingut com a objectiu donar a conèixer a les empreses catalanes del videojoc totes les oportunitats de finançament d’àmbit autonòmic, nacional i europeu.

En aquest sentit, Daleph ha presentat els ajuts d’àmbit estatal, emmarcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i canalitzats mitjançant el component “España, Hub Audiovisual”, que té com a finalitat la dinamització del sector audiovisual a través d’inversions en la internacionalització, el foment de la innovació i la millora de la regulació per posicionar a l’Estat com un centre de referència per a la producció de videojocs.

Les línies de finançament que ha presentat Daleph han estat les següents:

  • Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs
  • Programa de promoció i internacionalització del sector audiovisual
  • Ajuts per la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives
  • Ajuts per a l’acció i promoció cultural
  • Ajuts per la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital
  • Projecte més innovador en mecàniques de joc