DALEPH PARTICIPA EN EL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA URBANA DE TORRE PACHECO

Daleph i el Centre Tecnològic de l’Energia i del Medi Ambient (CETENMA), han començat a treballar en l’Assistència Tècnica per a la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Torre Pacheco. Aquests treballs es duran a terme en els pròxims mesos a fi de tenir aprovat el pla d’acció abans del 13 de setembre de 2022 tal com s’estableix en l’article 1.1 de l’Ordre TMA/957/2021 de 7 de setembre mitjançant la qual es van aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció local de l’Agenda Urbana Espanyola dels quals el municipi de Torre Pacheco va ser beneficiari.

Aquesta fase de redacció del Pla d’Acció és la següent després de les primeres tasques de redacció del Diagnòstic que ja es van realitzar en el 2021 i gràcies a les quals l’Ajuntament de Torre Pacheco va ser beneficiari de les subvencions.

Al mateix temps, cal destacar que la redacció d’aquest Pla d’Acció porta associades accions de formació, comunicació i participació ciutadana transversals a tot el procés i que seran essencials per al correcte desenvolupament de l’Agenda Urbana de Torre Pacheco.

Per a conèixer més sobre els treballs que Daleph realitza relacionats amb Agendes Urbanes, pots visitar la nostra web agendaurbana.info