DALEPH IMPARTEIX FORMACIÓ EN ECONOMIA VERDA DINS DEL PROGRAMA DONES RIU DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

Aquest mes d’abril ha finalitzat la formació en economia verda adreçada a dones participants en el programa Dones Riu del Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest programa té per objectiu la inserció laboral de dones en situació d’atur de llarga durada, i altres factors relacionats amb el gènere, com estar a càrrec de familiars malalts o dependents, la maternitat i la criança, tenir més de 45 anys, tenir alguna discapacitat reconeguda o en procés de reconeixement legal, estar en situació d’irregularitat administrativa o haver patit violència de gènere.

Aquesta acció formativa se suma a d’altres que l’equip  d’Ocupació i igualtat de Daleph ha impartit en matèria d’economia verda, tant adreçades a persones usuàries dels serveis d’ocupació, en situació d’atur o amb feina, com a personal tècnic i directiu d’entitats locals. Aquesta formació permet identificar les oportunitats laborals en el mercat de treball actual, els perfils professionals sol·licitats per les empreses i les competències tècniques i transversals que hi estan associades. A més, permet conèixer un sector, el de l‘economia verda, que té com a objectiu l’optimització del rendiment d’uns recursos finits mitjançant la circulació dels productes, materials o fonts d’energia fins a la seva màxima utilitat, i també, i sobretot, el disseny d’estratègies energètiques, econòmiques i socials que tinguin cura del medi ambient i contribueixin a la justícia social. D’aquesta manera, la coeducació, la democratització de les tecnologies, l’aprofitament dels residus, la cura de la geologia, les polítiques públiques contra la especulació dels bens naturals i la integració de la igualtat de gènere són exemples de qüestions que l’economia verda ha de considerar i activar.