DALEPH ESTÀ CONFECCIONAT LA RPT DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE TURISME DE CÒRDOVA (IMTUR)

L’Institut Municipal de Turisme de Còrdova (IMTUR) ha encarregat a Daleph la realització del servei de “Estudi, documentació, descripció i anàlisi dels llocs de treball, així com la confecció de la Relació de Llocs de Treball, i assessorament en la seva implementació“.

El passat 28 de juliol va tenir lloc la reunió de llançament del projecte, celebrada de manera telemàtica, entre l’equip consultor i el Gerent de l’Institut, Miguel Ángel Moreno Díaz.

En aquesta reunió es va acordar la calendarització del servei i es va coordinar l’obtenció d’informació per als diferents treballs a realitzar.

El projecte es troba en ple desenvolupament de les fases d’Estudi Organitzatiu i Descripció dels Llocs de Treball.