Daleph dinamitza el VIII Encontre de la RIIGTV (Red Insular para la Igualdad de género Tenerife Violeta)

El 25 de juny va tenir lloc el VIII Encontre de la RIIGTV a la Universitat de La Laguna, una de les entitats que, juntament amb altres del sector públic, el tercer sector i el sector privat formen part d’aquesta xarxa. La Xarxa treballa a favor d’una societat lliure de desigualtats i discriminació en els àmbits polític, econòmic i social.

A l’encontre es va analitzar el Protocol d’acollida i treball col·laboratiu, elaborat per DALEPH i presentat durant la sessió, i diverses bones pràctiques desenvolupades per les entitats de la Xarxa.

L’Encontre va ser clausurat per la Consellera d’Igualtat del Cabildo de Tenerife.