DALEPH ASSISTEIX A LA JORNADA “BARRIS I COMUNITATS: IMPULSANT LA TRANSFORMACIÓ SOCIOURBANA DES DELS BARRIS” ORGANITZADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Daleph assisteix a la jornada “Barris i Comunitats: impulsant la transformació sociourbana des dels barris” organitzada per la Diputació de Barcelona

L’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph ha assistit a l’acte en el marc de l’avaluació del Projecte Transformador “Barris i Comunitats: motors de transformació social”, iniciada recentment. Aquest programa, finançat per la Diputació de Barcelona i coordinat des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, té per objectiu promoure una intervenció integral en barris amb situacions socials vulnerables des de la vessant de l’apoderament comunitari, la participació ciutadana i la coproducció.

La finalitat de l’avaluació és determinar la idoneïtat del model d’intervenció del programa, així com valorar el seu desplegament als diversos municipis que s’hi han adherit. Es preveu la realització d’entrevistes amb els responsables dels projectes implementats a cada territori, així com el desenvolupament d’estudis de cas i la constitució d’un grup de discussió, amb vista a conèixer l’aportació de valor que ha significat el Projecte Barris i Comunitats i extreure’n recomanacions orientades a la millora del seu disseny i implementació.

La jornada, que va tenir lloc el passat dijous 9 de febrer, va comptar amb la participació de diversos ponents del món acadèmic i tècnic. A través de conferències, taules rodones i exposicions d’experiències a nivell municipal es van tractar temes com ara l’acció comunitària, l’urbanisme, la salut o les polítiques socials, entre d’altres. Finalment, la jornada va concloure amb l’espectacle de teatre còmic “A la fresca”.