Metodologia Lean Startup

Organitzat per Pro Màlaga, Daleph i la Universitat de Loiola estan impartint un programa d’implementació de la metodologia Lean Startup amb 18 promotors /es d’empreses innovadores de Màlaga. En la fase de taller presencial, a part de reflexions generals sobre la utilitat del mètode així com un primer acte diagnòstic de comportaments emprenedors, s’ha après a completar el cicle de descobriment de clients, plantejant hipòtesis en Lean Canvas, identificant early adopters, definint i practicant l’entrevista de validació de problemes i traslladant els resultats a la proposta de llenç de model de negoci.

D’altra banda s’ha après la utilitat dels Productes Mínims Viables (PMH) per validar la solució que es proposa al mercat, visualitzant diferents tipus de PMV tant des del punt de vista físic com conceptual i practicant el sketching i prototipat en paper.

Finalment s’ha realitzat una revisió global a les mètriques d’interès en el procés Lean, tant des del punt de vista dels diferents marcs conceptuals com des dels diferents models de negoci, així com els pivots als que ens poden portar les dades que s’obtenen.

Ara, de manera on-line, l’equip docent està ajudant els 18 projectes a redactar el seu quadern de bitàcola del procés Lean Startup i a implementar la seva aplicació.