DALEPH presenta el projecte de RPT al personal de l’Ajuntament de Montijo

El passat dijous 13 de juny, l’equip consultor de DALEPH va realitzar la presentació del Projecte d’estudi, documentació, anàlisis, descripció i valoració dels llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Montijo. Aquesta sessió va suposar la fase de llançament del projecte, que culminarà amb la elaboració de la “Relació de Llocs de Treball” de l’equip de la entitat. 

 

L’estudi va ser encarregat per la Diputació Provincial de Badajoz al resultar DALEPH l’empresa adjudicatària del contracte licitat i en la sessió en qüestió es va informar de la metodologia a utilitzar; el cronograma previst; les vies de participació del personal municipal; i es van resoldre els dubtes de les presents.