DALEPH ASSISTEIX A EL CICLE DE REFLEXIÓ SOBRE BIG DATA I SERVEIS SOCIALS

Dimarts passat vam assistir a la tercera sessió deCicle de reflexió sobre Big Data i Serveis Socials, organitzat per la Fundació iSocial en col·laboració amb la Fundació TIC Salut Social, la UOC i «la Caixa», i amb ponències d’Albert Isern (CEO de Momentum Analytics), Lourdes Rodríguez (membre del projecte Intersocial de la Fundació TIC Salut Social), Carlos Raul de Pablos Pérez (Gerent de Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó) i Núria Terribas (directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas) . A la sessió es va parlar de models predictius i automatització en els Serveis Socials. 

A partir de les intervencions i el debat posterior vam poder destacar oportunitats i factors crítics: 

Com oportunitats; els models predictius poden ser i són una eina que permet encertar en el disseny de models d’atenció i intervenció social més preventius, centrats en la persona i amb una visió més integral. Això, que no és poc, no substitueix, sens dubte, la figura deprofessional tècnic, de qui es continuen requerint els seus diagnòstics i presa de decisions. Els models predictius, tal com Carlos Raul de Pablos ens apuntava, no només van d’analitzar i interpretar dades per prendre decisions, sinó que introdueixen altres elements essencials per a la millora de la qualitat i l’eficiència en la prestació de servei. Aquests elements són, per exemple, la introducció de lògiques de pensament diferents (qüestionar com fem les coses), la superació d’estereotips i/o biaixos, la millora en la planificació dels recursos i la millora de la productivitat en l’atenció a la ciutadania. 

Com a factors crítics; els models predictius que idealment han d’orientar les polítiques socials es basen en dades que provenen de la societat actual que, no obstant, presenta deficiències socials que podrien introduir biaixos en els resultats o presa de decisions (per exemple, de gènere, religió, procedència , etc.). En aquest sentit, sembla raonable posar el focus en garantir que aquests sistemes predictius i els seus algoritmes no discriminin i siguin efectivament equitatius, per la qual cosa cal preveure mesures correctores a aquests models. Així mateix, es van realitzar reflexions ètiques al voltant de l’ús de dades sensibles per al desenvolupament d’aquests models, que s’hauria de situar en el centre la recerca debenefici de la persona i la seva millor atenció, minimitzant els riscos que puguin comportar, fent un ús responsable i segur de les dades.