Daleph amb el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

Avui, 25 de novembre, se celebra el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les donesque el 1993 va acordar l’ONU, que defineix aquest tipus de violència com “tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un mal o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen públicament com privada”.  

Enguany un total de 51 dones han estat assassinades a l’Estat.  

L’equip de Daleph està compromès amb aquesta causa i per això expressem el nostre suport a totes les víctimes de la violència de gènere.