CONVOCATÒRIES DE LA DG EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS & INCLUSION

Es troben en marxa diverses convocatòries de la DG Employment, Social Affairs & Inclusion, tant de licitació com de propostes, que poden ser d’interès. A continuació es faciliten, tant els noms d’aquestes convocatòries, com els enllaços per consultar la documentació corresponent i les dates límit d’enviament de sol·licituds de participació:

  • Update of the mapping of social enterprises and their ecosystems in Europe (VT / 2017/003)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=516&furtherCalls=yes

Data límit: 2017.05.29

  • EASI – EURES – Cross-border partnerships and support to Cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners (VP / 2017/006)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes

Data límit: 2017.06.16

  • EASI-PROGRESS – Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” (VP / 2017/011)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes

Data límit: 2017.06.30

  • Preparatory action: Reactivate – Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 (VP / 2017/012)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes

Data límit: 2017.06.23

 

Més informació a:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

 

Font: Butlletí DG Employment, Social Affaris & Inclusion.

Els comentaris estan tancats.