DALEPH ELABORA UN ESTUDI PER A LA IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES DEL BAIX EBRE

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha encarregat a Daleph l’elaboració d’un estudi de detecció de necessitats formatives de la comarca, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les Comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball i Economia Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El mercat de treball es troba en constant dinamisme, i és per això que tant les persones que l’integren com les empreses necessiten adaptar-s’hi constantment. Això genera que les empreses tinguin la necessitat de disposar de perfils professionals amb coneixement sobre noves tecnologies, metodologies de treball, sostenibilitat, noves formes d’organització…., en un context en el qual els oficis tradicionals pateixen una infravaloració deguda al desinterès o el desconeixement de la població sobre la seva necessitat i utilitat.

És per això que Daleph ha començat a treballar en l’elaboració d’un estudi que identifiqui les necessitats formatives dels principals sectors de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, en tant que, tot i que son comarques diferents conformen un mercat de treball comú.

Actualment, l’estudi es troba en fase de desenvolupament de la diagnosi de mercat de treball, en la qual s’han analitzat, entre d’altres: l’evolució del nombre d’empreses a la comarca, l’evolució de la població ocupada, de la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el perfil dels demandants d’ocupació i demandants no ocupats, etc.

En paral·lel, també s’ha començat a elaborar un mapeig de l’oferta formativa, a fi de poder contrastar si l’oferta formativa s’ajusta a la realitat del territori i les necessitats de les empreses.

L’equip de Daleph té un ampli coneixement en l’elaboració d’estudis de necessitats formatives i ja n’ha dut a terme altres de similars a la Comarca del Garraf o la Comunitat Valenciana.