DALEPH DONA SUPORT A FUNDAE EN L’ELABORACIÓ DE LES ESPECIALITATS FORMATIVES PROPOSADES PER LES COMISSIONS PARITÀRIES SECTORIALS

Entre els mesos d’octubre i desembre de 2023, l’Àrea d’Ocupació i Igualtat de Daleph va col·laborar amb FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) per a l’elaboració de noves especialitats formatives proposades per les comissions paritàries sectorials, amb la finalitat d’incloure-les dins l’oferta formativa de la formació professional.

Aquestes especialitats formatives formen part de l’oferta de formació contínua i se situen dins el marc del sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, el qual es dirigeix, principalment, a persones ocupades, per la qual cosa la seva finalitat és afavorir la seva actualització i reciclatge professional. Conseqüentment, aquesta oferta formativa busca donar una resposta molt àgil a les necessitats professionals i canvis d’entorn dels diferents sectors (pel que fa a canvis metodològics, tecnològics, de tendències socials…,).

En aquest context, s’han creat noves especialitats formatives vinculades a diferents sectors, entre les quals s’inclouen el metall, la neteja d’edificis i locals, l’estètica i imatge personal, la recuperació de residus, l’economia i indústria digital i, finalment, especialitats sobre competències transversals.

L’equip de Daleph disposa d’expertesa en la gestió de la formació continua, àmbit en el qual ha desenvolupat projectes per altres institucions especialitzades en la matèria, com el Consorci de Formació Contínua (CFCC). A més, actualment, segueix col·laborant amb FUNDAE per a actualitzar les especialitats formatives de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.