DALEPH LIDERA UN GRUP DE DEBAT PER IMPULSAR LES ESTRATÈGIES DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL

El passat 11 de juliol, Daleph va dinamitzar un grup de treball impulsat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc del projecte de diagnosi de la situació socioeconòmica i dels serveis ocupacionals de la comarca del Vallès Occidental. Així doncs, l’objectiu d’aquest grup de debat era generar coneixement i propostes de millora en aquest àmbit, i identificar nous reptes i necessitats del territori com l’avantsala per a impulsar estratègies de concertació territorial de la mà del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El grup de debat, que es va celebrar en la Sala de Plens del Consell Comarcal,  va comptar amb la participació de vint-i-tres persones representants d’ens locals, del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona, d’observatoris, de centres de recerca, d’organitzacions empresarials i de sindicats.

S’hi van presentar els resultats de la diagnosi socioeconòmica, i es van debatre els reptes territorials a curt i mig termini en l’entorn d’àmbits concrets com el mercat de treball, el teixit productiu o la mobilitat.

Aquesta iniciativa, amb el suport tècnic de Daleph, busca generar estratègies eficients per a la gestió de polítiques actives d’ocupació en els propers anys, contribuint així al desenvolupament socioeconòmic del Vallès Occidental