SECRETARIA TÈCNICA DE LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA I DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL

Des de novembre 2022, Daleph duu a terme la Secretaria Tècnica de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança i del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental.

La Taula del Vallès Oriental Avança és un òrgan de concertació territorial, fruit del treball conjunt entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els sindicats i entitats patronals del territori. Té com a objectiu treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar polítiques que permetin treballar amb la màxima eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

Per la seva banda, el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, creat a partir del consens de les administracions locals i comarcal, i els agents econòmics i socials de la comarca, treballa, de forma conjunta, per aconseguir la millora de la formació professional i de l’ocupació al territori.

En el marc de la Secretaria Tècnica, i de manera conjunta amb l’equip del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Daleph ha organitzat i dinamitzat els grups de treball que conformen els òrgans esmentats. Així, ha dinamitzat trobades, elaborat actes i realitzat el seguiment dels acords assolits, segons les necessitats de cada grup.

Els grups de treball, integrats per personal tècnic dels ajuntaments, agents de la comunitat educativa, sindicats i patronals, han treballat diferents temàtiques al llarg de l’any. Entre elles, la detecció de les necessitats del teixit empresarial i de la ciutadania, l’oferta formativa de la comarca, les actuacions en relació amb l’orientació acadèmica i laboral, la lluita contra l’abandonament escolar prematur, la formació del personal tècnic i la proposta d’accions a implementar en els polígons d’ activitat econòmica, entre altres. Addicionalment, Daleph ha participat de la darrera Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i de l ́Ocupació del Vallès Oriental.

Daleph treballarà en aquest projecte durant un any; la seva col·laboració finalitzarà el novembre de 2023.