APROVAT EL NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (PDPO) 2023-2025

La setmana passada es va aprovar, per part del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, el document que conforma el nou Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO), el qual es mantindrà vigent fins l’any 2025.

A través d’una anàlisi de la situació sociolaboral actual de Catalunya, així com de l’avaluació de l’anterior Pla, el nou PDPO desplega un seguit d’objectius i línies estratègiques d’actuació que permetran guiar les polítiques d’ocupació de l’àmbit català; fent èmfasi, de manera més específica, sobre les persones i sectors de major vulnerabilitat dins del mercat de treball.

En aquest sentit, l’elaboració d’aquesta eina és crítica per organitzar, estructurar i sistematitzar el sistema d’ocupació de Catalunya, de qualitats i reptes diversos, per tal d’obtenir un desplegament de les polítiques d’ocupació eficients, unificades, planificades i coordinades, dirigides a totes les persones i tots els sectors que conformen el territori català.

El desenvolupament d’aquest nou Pla ha estat assistit per l’equip d’ocupació i igualtat de Daleph, que s’ha encarregat d’oferir assistència tècnica en l’elaboració de la diagnosi del mercat de treball, l’avaluació de l’anterior PDPO, el plantejament de l’estratègia de transversalitat de gènere i, finalment, l’orientació de les diferents línies estratègiques, reptes i objectius que conté el Pla.