DALEPH POSA EN MARXA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA UNITAT D’IGUALTAT A LA CIUTAT AUTÒNOMA DE MELILLA

Aquest mes d’abril, Daleph ha iniciat l’assistència tècnica de la Unitat d’Igualtat de l’Àrea d’Igualtat i Dona de la Ciutat Autònoma de Melilla. L’objectiu d’aquest projecte és recolzar la gestió de la unitat d’igualtat, mitjançant el desenvolupament d’un programa de suport a l’Àrea d’Igualtat i Dona per a impulsar i afavorir la integració efectiva de les polítiques d’igualtat, tal com estableix la normativa sobre igualtat tant a nivell estatal com comunitari.

Les funcions a prestar per part de l’equip de l’àrea d’Igualtat de Daleph consisteixen a acompanyar l’equip tècnic i polític en l’impuls de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere i en l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, amb caràcter transversal, a la Ciutat Autònoma de Melilla.

Els projectes i accions que es duran a terme s’organitzen entorn cinc àrees. D’una banda, dins del camp de la recerca i el diagnòstic, es realitzaran accions vinculades a l’anàlisi de les desigualtats des de la perspectiva de gènere, així com l’assistència tècnica al funcionariat per a incorporar la variable de gènere en dades i indicadors. La segona àrea de treball serà la incorporació de l’enfocament de gènere en els projectes de l’administració, la qual cosa suposarà la inclusió de l’impacte de gènere a nivell pressupostari o l’elaboració de materials i recursos que proporcionin eines i orientacions tècniques per a integrar la igualtat en l’àmbit de l’administració pública.

El tercer eix a coordinar amb l’Àrea d’Igualtat i Dona de la Ciutat Autònoma de Melilla, serà la posada en marxa de formació en igualtat i la capacitació de la plantilla autonòmica en polítiques d’igualtat, legislació vinculant en aquest aspecte i, especialment, en matèria de violència de gènere i altres formes de violència cap a les dones.

La quarta àrea a implementar és la de sensibilització de la ciutadania i prevenció de la violència contra les dones. Finalment, Daleph oferirà suport especialitzat en el seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat de Melilla 2018-2022.

Totes i cada de les accions a desenvolupar estaran dirigides, a nivell intern, en benefici del personal adscrit a l’administració autonòmica, i a nivell extern, a tota la ciutadania. El projecte es durà a terme durant un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.