DALEPH FINALITZA EL PROJECTE DE TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ DEL SOIB

El projecte de Transversalització de la perspectiva de gènere als programes d’ocupació propis del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) s’ha desenvolupat en cinc fases. A la primera, dedicada al diagnòstic de gènere, es van analitzar l’Ordre de bases que regula les polítiques actives d’ocupació, així com les convocatòries de 2021 i/o 2022 de cadascun dels programes propis del SOIB i les avaluacions d’aquests programes. Les fases 2, 3 i 4, dedicades a l’elaboració, implantació i comunicació del Pla de Transversalitat de gènere, es van enfocar al disseny col·laboratiu d’eines que permetessin l’aplicació de la perspectiva de gènere per part de les àrees i serveis del SOIB, així com a la implantació d’accions concretes que plasmessin la transversalització del gènere durant el desenvolupament del projecte. D’aquesta manera es va elaborar una Fitxa de disseny de programes que requereix l’aplicació de la perspectiva de gènere en la formulació d’un programa o convocatòria nou; un Ckeck-list que avalua la incorporació de la perspectiva de gènere abans de la publicació de la convocatòria; una Guia per saber com aplicar la transversalització del gènere als programes propis del SOIB; e Indicadors de gènere per als programes d’emprenedoria, orientació i intermediació i per a la gestió del pressupost.

El Pla de Transversalitat de gènere dels programes propis del SOIB està compost per 23 accions que afecten programes de quatre eixos del Pla Anual per al Foment de l’Ocupació Digna (PAFOD) i s’ha de desplegar durant els propers quatre anys.

Els productes resultants del projecte s’han concretat en diversos informes (Diagnòstic, Transversalitat de gènere, Eines i processos, i Seguiment i avaluació), en una Auditoria de gènere, un Pla de Transversalitat de gènere i en accions de formació.

El projecte desenvolupat s’emmarca en la component C23.I2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola, i se suma als projectes de transversalització del gènere en les polítiques d’ocupació dutes a terme per Daleph per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i per a la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació de la Comunidad de Madrid.