DALEPH INICIA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN IGUALTAT A L’INSTITUT D’ASTROFÍSICA DE CANÀRIES (IAC)

Daleph inicia l’assistència tècnica en igualtat a l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC), que es prolongarà fins el 2025. Aquest acompanyament dona continuïtat a la primera col·laboració entre ambdues organitzacions, en la que es va realitzar l’auditoria salarial d’aquesta organització científica.

L’assistència tècnica té com a objecte l’adaptació del III Pla d’Igualtat de l’entitat al Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. A més a més, en aquesta adaptació es tindran en compte els objectius sobre igualtat d’oportunitats del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, que es centra en la igualtat de gènere en les activitats d’investigació i innovació que es porten a terme en organitzacions de la Unió Europea.

Altres activitats que es preveuen a l’assistència tècnica són el disseny i implementació del pla de formació en igualtat per a la plantilla del IAC, així com l’impuls i seguiment de les accions establertes en el III Pla d’Igualtat de l’entitat.

Amb aquest acompanyament, Daleph reforça la seva experiència en el suport a la implementació de la perspectiva de gènere en organitzacions dedicades a la investigació científica i a la tecnologia, ja que aquesta assistència tècnica al IAC se suma a les recents elaboracions dels plans d’igualtat de la Fundació TIC Salut Social i M47Labs, dedicades al disseny i implementació d’eines TIC.

Els comentaris estan tancats.