DALEPH ACOMPANYA A L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’INTEGRITAT MUNICIPAL

Daleph ha iniciat el projecte de diagnosi i priorització del Pla d’Integritat de l’Ajuntament de Gavà, que té com a propòsit la definició del full de ruta del consistori en matèria d’ètica pública.

El procés d’elaboració d’un pla d’integritat suposa portar a terme una anàlisi del sistema d’integritat vigent, és a dir, dels instruments, mesures i procediments, així com de l’encaix organitzatiu dels diferents òrgans existents, i traçar un camí a seguir per l’organització que garanteixi la seva efectivitat en el futur.

En els últims anys, són moltes les administracions públiques que han implementat instruments en el camp de l’ètica pública com ara plans de mesures antifrau o la sistemes interns d’informació. Des de les institucions, és convenient repensar el conjunt de novetats implementades i avaluar la seva interconnexió amb les mesures existents, amb l’objectiu de dotar al sistema d’integritat d’una major robustesa, congruència i eficiència.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Gavà ha decidit apostar fermament per al reforç del sistema d’integritat. Per perseguir aquest objectiu, l’elaboració d’un pla d’integritat és fonamental per assegurar una estratègia eficaç en el desplegament dels diferents elements que componen el sistema, i en definitiva, per construir una institució èticament més sòlida.