DALEPH ASSESSORARÀ A L’IBAVI EN LA GESTIÓ DE LES SEVES FONTS DE FINANÇAMENT

L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) és l’ens responsable encarregat de supervisar i implementar la construcció de promocions d’habitatges de protecció pública de les Illes Balears. Amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat i desenvolupament, l’IBAVI rep finançament de diverses fonts incloent-hi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Estat espanyol i la Unió Europea. Aquest suport financer és essencial per a l’execució dels projectes a càrrec de l’institut, pel què la correcta d’aquest suport és indispensable.

Des de Daleph s’ha iniciat un servei d’assessorament a l’IBAVI pel suport a la gestió i al seguiment de les subvencions i el finançament que rep l’Institut en matèria de promoció d’habitatges. L’equip de Daleph especialitzat en finançament europeu i extraordinari ajudarà a què l’IBAVI pugui garantir la correcta gestió dels fons i executar els projectes constructius i de rehabilitació d’habitatges donant compliment a la normativa específica de cada font de finançament.

El servei es desplegarà a partir del treball de diagnosi dels elements crítics en les fonts de finançament, l’establiment de prioritats de treball, i la concreció de l’estat de la gestió del projectes finançats. A partir d’aquí, l’equip de Daleph donarà suport en el seguiment de les diferents subvencions, segons el seu estat d’execució i recolzarà als tècnics de l’IBAVI en la gestió tècnica i administrativa de les subvencions, així com en els treballs de gestió econòmica i de justificació davant els ens responsables de les fonts de finançament.