DALEPH PROPORCIONA ASSISTÈNCIA TÈCNICA A DIPUTACIONS I AJUNTAMENTS PER A LA SOL·LICITUD DE PROJECTES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, ha publicat la primera convocatòria per a la selecció de projectes de formació per a l’ocupació per al seu finançament mitjançant el Programa d’Ocupació, Educació, Formació i Economia Social, del Fons Social Europeu Plus (FSE+), del període de programació 2021- 2027. L’objectiu d’aquests projectes és la millora de l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació.

Daleph està donant assistència tècnica a diverses Diputacions Provincials i ajuntaments andalusos per a la presentació de projectes, el termini dels quals finalitza el dia 6 de març de 2024. Per a això, estem acompanyant als nostres clients en el disseny d’itineraris formatius que responguin a necessitats locals generadores d’ocupació, amb un equip de treball especialitzat en diverses disciplines relacionades amb la inserció de col·lectius vulnerables.

La metodologia desenvolupada inclou l’anàlisi del mercat de treball provincial i local, per a aconseguir la identificació dels itineraris d’inserció sociolaboral amb majors possibilitats d’inserció laboral.

Addicionalment, Daleph està realitzant processos participatius amb els agents socials de cada territori que col·laboren en la planificació d’actuacions (Serveis Públics d’Ocupació, Universitats, Cambres de Comerç, Sindicats, ONGs .etc.)

Així mateix, Daleph assessora a les entitats locals en qüestions clau com l’adaptació d’itineraris en zones rurals o urbanes desfavorides, el mètode de gestió del projecte i la determinació els indicadors de resultats que fonamenten la valoració de les sol·licituds.

Per a conèixer més sobre els treballs que Daleph duu a terme relacionats amb l’assessorament en l’àmbit de detecció d’ajudes i oportunitats de finançament, consulta la nostra web (https://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/fondos-next-generation-eu/) i posa’t en contacte amb nosaltres (https://daleph.com/contacto-daleph-apoyo-empresas-y-administraciones/).