CLIENTE PARA EL QUE SE REALIZÓ

Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Accions de diagnosi de la situació d’empreses industrials de Terrassapertanyents a la nova indústria (la suma del sector industrial tradicional més aquelles activitats que li donen servei) i implementació d’una proposta concreta de pla d’acció per cada una d’elles, incloent formació i assessorament empresarial. Aquest projecte, era una continuació de l’aposta de Terrassa per al suport a l’empresa industrial. 

 

Els objectius concrets del projecte eren: 

 

  • Conèixer la situació de les empreses industrials de Terrassa. 
  • Identificar les necessitats formatives i/o de suport del teixit empresarial dels Polígons Industrials de Terrassa. 
  • Dissenyar i desenvolupar accions de consultoria que s’adeqüessin a les seves demandes. 
  • Identificar possibles línies de col·laboració interempreses. 
  • Impulsar xarxes empresarials als polígons.

PRINCIPALES  RESULTADOS OBTENIDOS

En total es van concretar 163 diagnosis a empreses industrials i es van realitzar un total de 99 accions de formació i consultoria a un total de 41 empreses, algunes de les quals van participar tant en accions d’un tipus com de l’altre. 

 

Tot aquest treball va permetre realitzar un informe de situació de les empreses industrials de Terrassa, tant de la seva situació competitiva, com de la del seu entorn físic: els polígons d’activitat econòmica.