DALEPH ES FORMA EN NORMATIVA MEDIAMBIENTAL EUROPEA GRÀCIES ALS SEMINARIS “DALEPH VERD”

El passat octubre de 2023, Daleph va posar en marxa un cicle de seminaris de caràcter intern, sobre la sostenibilitat ambiental o la protecció del medi ambient, denominat “Daleph Verd”. Aquestes sessions es troben orientades a la formació de l’equip en aspectes clau als quals s’enfronta el conjunt de les institucions internacionals i ciutadania, com ara la transició energètica, el canvi climàtic, la lluita i adaptació de les ciutats a les condicions del canvi climàtic, o els problemes derivats de l’escassetat d’aigua.

Per al desenvolupament d’aquestes ponències s’ha comptat amb grans professionals i referents en aquestes matèries, com: Cristina Monge; sociòloga i politòloga especialista en moviments socials, emergència climàtica i transició ecològica; Julio Lumbreras, professor de la Universitat Politècnica de Madrid i un dels experts europeus que han treballat en el disseny de la “Missió europea de ciutats climàticament neutres i intel·ligents abans de 2030”; Joan Herrera, director d’Acció Ambiental i Energia de l’Ajuntament del Prat de Llobregat; o Nuria Hernández, doctora espanyola i experta sènior en governança de l’aigua.

L’última sessió celebrada el 25 de gener ha comptat amb la participació d’Ana Barreira, directora fundadora de l’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient. En ella, Ana ha presentat les principals fites del marc normatiu ambiental internacional, europeu i nacional. Això ha permès identificar les principals eines existents per a la conservació i protecció del medi ambient des de mitjan segle XX, així com comprendre el sorgiment dels fons de cohesió europeus amb els quals Daleph treballa habitualment.

De la mateixa manera, la sessió ha aportat una nova visió del dret com una eina essencial per a la protecció del medi ambient, així com la necessitat de generar institucions robustes capaces de garantir el compliment de la legislació i empreses implicades en la protecció del medi ambient.

Des de Daleph apostem per una formació contínua en temàtiques mediambientals i de sostenibilitat, que ens proporcionin eines per a afrontar adequadament els projectes als quals ens enfrontem, així com sensibilitzar a la nostra organització en criteris ambientals i d’eficiència en l’ús dels recursos.