Client per al qual es va realitzar

BARCELONA ACTIVA S.A.U.

Descripció del projecte

Tallers de treball de 16 hores de durada en format de quatre dies seguits, a raó de quatre hores cada dia, als quals assisteixen persones amb algun tipus d’idea empresarial,  per aconseguir realitzar una primera avaluació de la seva idea empresarial i prendre accions en conseqüència al final de la quarta sessió.

El taller té una orientació eminentment pràctica, abasta tant aspectes comercials com econòmics i des de 2012 s’imparteix de forma ininterrompuda cada mes a un grup d’aproximadament 20 persones, ajudant-les a prendre una decisió sobre el seu projecte emprenedor. Per concretar l’anàlisi, les persones participants reben el primer dia un quadern de treball que van omplint cada dia amb els avenços que realitzen en l’avaluació de la seva idea.

Principals resultats obtinguts 

Pràcticament 1.000 persones han realitzat la seva primera avaluació de la idea empresarial a través d’aquests tallers i han obrat en conseqüència.