SERVEI PER A LA DEFINICIÓ I CREACIÓ D’UN DICCIONARI DE COMPETÈNCIES I DE PERFILS DE LLOC PER A ENAIRE

Client per al qual es va realitzar

ENAIRE

Descripció del projecte

El projecte tenia com a objectiu principal elaborar el Diccionari de competències tècniques i conductuals d’ENAIRE per tal de definir el perfil competencial que ha de caracteritzar els diferents nivells de direcció, comandament i de gestió de l’organització.

L’elaboració del diccionari va suposar la revisió del model de gestió per competències de l’organització entre altres qüestions estratègiques de gestió de persones. En concret, el diccionari s’erigeix com una eina estratègica que forma part del sistema integral de gestió de recursos humans d’ENAIRE.

El diccionari de competències conté la relació de competències conductuals i tècniques, així com els diferents nivells de realització, cadascun d’ells, acompanyat d’un seguit de comportaments i conductes que reflecteixen el domini de la competència.

Les competències conductuals fan referència a comportaments observables que estan causalment relacionats amb una bona o molt bona execució d’una feina en una organització concreta. Les tècniques fan al·lusió a allò que cal saber (know how tècnic) per desenvolupar unes funcions concretes. Així, el diccionari de competències és el conjunt de competències que integra el resultat dels coneixements, habilitats i trets personals necessaris per desenvolupar un rol professional.

Finalment, es varen elaborar fitxes de rols professionals en les que es varen reflectir tant les responsabilitats i funcions de cada lloc de treball com el perfil competencial necessari per desenvolupar-lo.

Principals resultats obtinguts

Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents:

  • Diccionari de competències conductuals.
  • Diccionari de competències tècniques.
  • Fitxes de rols professionals.

A més, també es compta amb els següents resultats intangibles:

  • Metodologia de descripció de llocs a partir de les competències i responsabilitats.

Revisió estratègica del model de gestió per competències de l’organització.

Articles relacionats