QUADRE DE COMANDAMENT PEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE RUBÍ

Client per al qual es va realitzar

Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE), Ajuntament de Rubí

Descripció del Projecte

El projecte s’ha orientat a definir un model de seguiment i avaluació del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Rubí (PDPAE), conformat per quinze projectes que aborden els diversos aspectes de millora dels espais industrials de la ciutat: infraestructures, mobilitat, sostenibilitat ambiental, serveis a les empreses i a les persones, plataformes d’innovació i talent, difusió i coneixement dels espais disponibles per a la captació d’inversions, etc.

La proposta de seguiment de l’activitat dels projectes, i d’avaluació dels resultats obtinguts, s’ha treballat conjuntament amb els gestors dels projectes. També s’ha involucrat el Departament d’Informàtica, per tal de possibilitar la integració de l’eina de seguiment i avaluació en l’aplicatiu de gestió municipal amb què treballa l’Ajuntament de Rubí.

S’ha treballat en el disseny d’un quadre de comandament integrat pels objectius de resultat i d’activitat de cada projecte i un conjunt d’indicadors que mesuren el grau de consecució dels objectius establerts. A partir dels valors target fixats per cadascun dels indicadors, el Quadre de Comandament presenta, de manera semafòrica, el grau d’assoliment dels objectius. A més, s’ha previst una anàlisi a nivell agregat, que proporciona una idea del grau d’avanç global del PDPAE.

Principals resultats obtinguts

El producte que Daleph ha treballat és el Disseny funcional del Quadre de Comandament, concretat en els següents productes:

  • Una plasmació de la teoria del canvi subjacent als 15 projectes que configuren el PDPAE. És una eina que permet entendre la seqüència d’activitats i resultats que, des de cada projecte, contribueix a assolir el resultat global del Pla en el seu conjunt.
  • Una Guia d’Avaluació del Pla, amb el conjunt d’objectius i indicadors per cada projecte i tipologia, descrits en una fitxa explicativa. La Guia s’adreça als gestors de projecte encarregats del seguiment i avaluació.
  • Els fulls de càlcul amb els paràmetres i valors que es requereixen des del Departament d’Informàtica per tal d’avançar cap a una eina automatitzada de recollida de dades i d’elaboració d’informes.

Un model d’Informe de seguiment i avaluació derivat de l’explotació del Quadre de Comandament. Aquest Informe està pensat per als gestors del Pla, responsables de fer retorn de resultats en el marc del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Articles relacionats