Prestació de serveis d’assessorament i avaluació del programa CooperantsCaixa de la Obra Social “la Caixa”

Client per al qual es va realitzar

Fundació Bancària “la Caixa”

Descripció del projecte

Cooperants Caixa és un programa de voluntariat corporatiu que aporta perfils altament qualificats del grup “la Caixa” a projectes de cooperació al desenvolupament, que reben un suport financer per part de l’Obra Social.

Des de l’edició de 2015, Daleph treballa amb la Fundació Bancària en la selecció dels millors perfils de candidats a cooperants i la seva assignació als projectes de desenvolupament socioeconòmic, a l’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, interessats a rebre voluntaris del grup “la Caixa” .

Així mateix, porta a terme l’avaluació de les experiències de cooperació, tant des de la perspectiva de les persones voluntàries com de les ONG que les reben en el terreny, i elabora un informe que analitza l’impacte d’aquest programa.

Principals resultats obtinguts

En cadascuna de les edicions s’han seleccionat uns 40 cooperants, que han estat assignats per equips de dos voluntaris a un total de 20 projectes de cooperació, en funció dels perfils i competències sol·licitades per les ONG, i de la disponibilitat idiomàtica i de dates de cooperants i projectes. L’avaluació del programa s’ha dut a terme amb aquests 20 projectes i 40 cooperants anuals, i s’ha arribat a un nivell de satisfacció molt elevat per part de cooperants i ONG.

Articles relacionats