Client per al qual es va realitzar

Consell Comarcal del Maresme/Lebrija

Descripció del projecte

El Pla estratègic de Promoció Econòmica del Maresme s’ha elaborat amb la voluntat de disposar d’un instrument de referència per guiar les actuacions en matèria de desenvolupament econòmic dels propers anys. El Pla estratègic s’estructura en tres grans blocs: el Pla per a la millora de la competitivitat de les empreses, el Pla per a la consolidació i creixement d’empreses i el Pla per a la identificació i promoció de projectes territorials. En la seva elaboració hi han participat els 30 municipis i més de 350 empreses.

Principals resultats obtinguts

El fet de disposar d’un instrument de planificació del desenvolupament econòmic i social d’àmbit supramunicipal que compti amb la participació, la implicació i el consens dels agents participants és un dels èxits fonamentals d’aquest projecte. El Pla ha estat aprovat pel Consell d’Alcaldes i es converteix així en l’instrument de referència per al desenvolupament socioeconòmic dels propers anys.

La consecució d’aquests resultats és fruit d’un treball compartit amb tots els ajuntaments de la comarca i els seus equips tècnics, de la implicació de les empreses i la participació dels agents socials i econòmics, que porten a terme una tasca territorial molt rellevant.