Client per al qual es va realitzar

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Descripció del projecte

El projecte consisteix a dissenyar i executar un pla de captació d’inversions a la comarca del Baix Penedès per fer front als terribles estralls que la crisi del sector de la construcció va causar en el període 2010-2012.

En aquest cas, Daleph va realitzar durant l’any 2013 un treball de planificació i concertació amb tots els agents públics i privats de la comarca per definir l’estratègia de captació d’inversions, així com els mecanismes de seguiment, i es va crear una taula de treball estable per a aquest fi.

A partir de 2014, Daleph ha donat suport tècnic a la unitat organitzativa creada ad hoc per liderar i gestionar operativament el projecte. Entre altres activitats s’han realitzat materials de difusió i comunicació, mailings selectius, eina web amb informació sobre polígons industrials, visites a fires i dues missions comercials inverses: una del sector logístic amb empreses de Flandes i una altra amb empreses del sector de l’automoció d’Alemanya, i s’ha donat resposta a diversos dossiers d’inversió sol·licitats per Invest Catalonia.