IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE TERRASSA

Client pel que es va realitzar

Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa

Descripció del Projecte

Elaboració dels plans d’acció sectorials dels principals sectors tractors de Terrassa i implementació de mesures que ja havien estat identificades en el Pla de Desenvolupamen

t Industrial de Terrassa, dirigides a l’empresariat terrassenc vinculat a la nova indústria –la suma del sector industrial tradicional més aquelles activitats que li donen servei– per a reforçar la seva solidesa i competitivitat en el seu conjunt. En quant les mesures implementades foren:

  • Accions de consolidació empresarial.
  • Fomentar projectes entre empreses de diferents negocis.
  • Millorar la competitivitat de les estratègies de retail i comerç electrònic de les empreses.
  • Donar suport al desenvolupament d’estratègies d’innovació de producte propi i diferenciació.
  • Realitzar trobades de Networking empresarial transversal d’equips directius.

Principals resultats obtinguts

Per a la definició dels plans d’acció s’ han entrevistat 108 empreses industrials de Terrassa i un centre d’investigació i suport a empreses i projectes d’òptica i fotònica, resultant en un pla d’actuació transversal, amb mesures específiques per a 4 sectors particulars: tèxtil, alimentació, sostenibilitat i fotònica.

D’altra banda, 192 empreses han participat en alguna de les accions realitzades en la segona subfase del projecte: seminaris, trobades d’empreses i assessorament especialitzat.