Client per al qual es va realitzar

Càritas Diocesana de Barcelona

Descripció del Projecte

Espai obert de cerca de feina és un servei de Càritas Diocesana de Barcelona per acompanyar a l’ocupació a persones vulnerables. Daleph presta aquest servei en el marc de l’itinerari d’ocupació de Càritas.

Es tracta d’un programa flexible i obert, que té per objectiu la inserció laboral a través d’una recerca de feina guiada i amb acompanyament.

L’Espai obert de cerca de feina vol motivar les persones, dotar-le de les d’eines pràctiques perquè puguin trobar feina i assistir-les en el procés d’aprenentatge que suposa aquesta cerca.

A l’Espai obert de carca de feina es treballen, mitjançant càpsules temàtiques, qüestions instrumentals com el currículum, l’entrevista, els canals per accedir a les ofertes de feina …, però posem l’accent en el suport a la persona. Per això, treballem per potenciar el talent que cadascuna té i per desmuntar les creences negatives que limiten l’avanç cap a l’ocupació i la dignificació personal. També proposem rondes de tutories intensives individuals, tallers per practicar la recerca de feina en català i per acompanyar persones emprenedores en la construcció del seu propi lloc de treball, i dinamitzem sessions d’intercanvi d’experiències entre les persones usuàries de l’Espai obert de cerca de feina.

L’Espai obert de cerca de feina, dut a terme per professionals de Daleph, compta amb una important participació de persones voluntàries que aporten talent, treball, ganes i il·lusió. Participen en activitats tècniques i de gestió. Entre els reptes d’aquest 2017 està seguir millorant el model de treball compartit que hem assajat durant l’any passat.

Principals resultats obtinguts

El servei es va posar en marxa al febrer de 2016, des de llavors i fins al 31 de desembre de 2016:

  • Hem acompanyat a l’ocupació a 198 persones. D’aquestes, la majoria procedeixen de Llatinoamèrica, seguides de les que vénen de l’Àfrica subsahariana i de les que han arribat del Magreb.
  • 66 persones han aconseguit algun tipus de contacte amb el mercat de treball: des d’algunes hores fins treball formalitzat a temps complet.
  • S’ha consolidat un nou servei a l’itinerari d’ocupació de Càritas que compta amb dos punts d’atenció a la Diòcesi, un al Raval de Barcelona i un altre a Badalona.