ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA D’UN MODEL DE BORSES DE TREBALL I EL REGLAMENT CORRESPONENT

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de L’Hospitalet

Descripció del projecte

El projecte tenia com a objectiu principal la definició d’un nou model de gestió de les borses de treball, d’acord a criteris d’agilitat, flexibilitat, eficàcia i eficiència, que permeti assentar les bases per a la redacció d’un nou Reglament de gestió de borses de treball a l’Ajuntament de l’Hospitalet.

El projecte implicava replantejar el concepte i sistema de convocatòria de les Borses de Treball i de la seva gestió, orientant les seves bases al tipus de perfils professionals que necessiti l’organització.

Per a l’execució d’aquest projecte es va seguir un procés d’anàlisi del model actual de gestió a la corporació, en paral·lel amb altres models de gestió de borses a organismes públics. Així, s’identifiquen els punts forts i febles del sistema actual, així com les possibilitats existents per a tot el procés.

Principals resultats obtinguts

El resultat principal del projecte és la proposta de model de gestió de les borses de treball. A més, s’assoleixen altres, com:

  • Metodologies d’anàlisi i gestió de borses de treball.
  • Perfils i requisits d’accés per les bases de les borses.
  • Desenvolupament de metodologia pels sistemes de selecció i els seus processos.
  • Elaboració i anàlisi dels criteris de gestió de borses de treball.

Articles relacionats